Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Υποσχέσεις ήλιουΥποσχέσεις ήλιου
που έμειναν αχτίδες

Μα πού και πού
δανείζουν απ το φώς τους

στη σύμβαση που μάθαμε να ζούμε
στον κόσμο των βουβών και των σκιών.